Prodata - branžová řešení, software na zakázku, databázové systémyO nás

Historie firmy

Firma Prodata Praha, spol. s r.o., byla založena 1.12.1991 a do poloviny roku 1993 byla orientována převážně na německý trh. Naše produkty byly vytvářeny částečně v ČR a částečně v SRN a byly prodávány německými firmami zahraničním zákazníkům. Od druhé poloviny roku 1993 se firma zaměřuje především na český trh.

Od roku 1995 se zabýváme vývojem specializovaného software pro cytologické a histopatologické laboratoře. V současné době používají v ČR LIS WinZis největší soukromé laboratoře a FÚP FN Hradec Králové.

Další oblastí, kterou se dlouhodobě zabýváme, jsou média. Postupně realizovány projekty Mediálka (systém inzerce pro mediální agentury), ASP (předplatné pro periodika), AboMarket (marketingová nadstavba pro klienty distribučních firem), Média IQ (systém inzerce pro vydavatelstvích a mediální zastoupení) a Kinoreklama (kinoreklama a TV reklama). Produkty byly implementovány i v zahraničí (Slovensko, Rumunsko).

Vyvíjeli jsme ale i řadu ekonomických agend (evidence, fakturace, odbyt, doprava, pozemky, drobný majetek, účetnictví, sklady, mzdy, podniková záložna), speciálních aplikací (evidence auditorů, sbírka účetních souvztažností, deduplikátor, semaforky, forms).

Naše řešení jsou postavená na produktech firmy Microsoft.

Jsme integračním partnerem firmy Asseco (ERP systém Hélios Orange) a partnerem firmy Roche.

Vedle obecných řešení kontinuálně pracujeme i na zakázkách pro tuzemské a zahraniční společnosti, především z oblasti automobilového a stavebního průmyslu.

Na vývoji produktů pracuje 5 kmenových pracovníků a externisté.

Naše know-how & realizované projekty

Pracovníci naší firmy realizovali projekty v následujících oblastech:

Databázové systémy na PC a klient/server aplikace
Prostředí: MS Windows; Programovací jazyky: PowerBuilder, C#, Java, Delphi a Visual Basic ve spojení s databázemi MS SQL server, Sybase, MS-Access, xBase a Paradox

Internetové a intranetové aplikace
Prostředí: MS Windows; Programovací jazyky: C#, Reporting services, ASP a Java ve spojení s databázemi MS SQL server, MS-Access a Sybase

Rozsáhlé databázové systémy na mainframe počítačích firmy IBM
Prostředí: MVS, TSO, JCL, PL/1, REXX, IMS, DB2, ERWIN, CASE 4.0; Decentrální znalosti: Java, EJB, JSP, SAP, DB2-Connect


tvorba www stránek, kreativní webdesign: NET-VOR | validní xhtml a CSS