Prodata - branžová řešení, software na zakázku, databázové systémy

Účetní poradce Sowa

Aplikace navazuje na starší programy Sova pro MS-DOS a Sowa firmy Abak. Základem programu je sbírka účetních souvztažností Ing. Jindráka. Produkt je určen pro účetní, daňové poradce a auditory, jakož i pro pracovníky dalších odborných útvarů. Program se věcně skládá ze čtyř oddílů; z příkladů obsažených ve výše uvedené knize včetně počítačové verze rejstříku, z archivu změn, z účetního revizora (kontrola účetního deníku) a z dokumentů MF - Finanční zpravodaj 11-12/1/2003 a Postupy účtování pro podnikatele aktualizované Ing. Jindrákem.

Plugin

Plugin je verze určená k integraci s účetním systémem. Instalační balíček tvoří pouhé 3 soubory- DLL knihovna, XML soubor s veškerými daty a help, proto lze plugin snadno integrovat do jakéhokoli účetního systému pracujícím pod Windows. Knihovnu lze buď přímo přilinkovat nebo zaregistrovat a volat jako COM objekt, v případě potřeby ji lze upravit dle požadavků výrobce ekonomického IS. Po integraci lze v účetním deníku:

  1. zobrazit příklady – kniha se automaticky otevře na příkladu právě aktivního účtu a strany MD nebo DAL.
  2. hromadně zkontrolovat souvztažnosti – kontrolují se všechny označené doklady deníku

přednosti | moduly | technické informace | fotogalerie

Přednosti

Naše know-how

Garantem datového obsahu je firma Závěrka ing. Jindráka, která také zajišťuje každoroční aktualizaci. První verze programu, tehdy ještě pod systémem MS-DOS, byla uvedena na trh v roce 1994. Od té doby je program soustavně upravován a vylepšován na základě požadavků našich zákazníků.

Jednoduché ovládání

Program je přívětivý a snadno naučitelný, k jeho užívání není zapotřebí žádné školení.

Snadné a rychlé vyhledávání

K navigaci mezi účty slouží strom účtů. Rychle vyhledávat lze účet v účetní osnově nebo filtrovat příklady na základě kombinace účtů MD a DAL a textu. Další možností jsou výběry podle rejstříku klíčových slov nebo rejstříku syntetických účtů.

Cizojazyčná verze

Strom účtů (vzorový účtový rozvrh) lze přepínat mezi českou, anglickou a německou jazykovou mutací.

Otevřenost systému

Revizor umožňuje otevřít a namapovat libovolný excelovský sešit s účetním deníkem a provést jeho kontrolu. Velmi efektivní je též možnost komunikace Vašeho účetního software s programem SOWA. Program je dodáván i ve formě DLL knihovny nebo COM serveru (tzv. plugin), což umožňuje snadnou integraci do různých systémů. Tento systém pak může volat SOWU a žádat od ní služby, především zobrazovat příklady účtování pro zadaný účet nebo kontrolovat účetní souvztažnosti.

Moderní technologie

Veškerá data jsou uložena v jediném XML souboru. Program není nutné instalovat, stačí ho kamkoli zkopírovat a spustit.

Moduly

Sbírka příkladů účetních souvztažností

Populární kniha ing. Jindráka v elektronické podobě obsahuje cca 3300 souvztažností v 2800 příkladech. Součástí sbírky jsou i souhrnné příklady účtování. Vzorová účtová osnova v podobě stromu je přehledně členěná na třídy, skupiny a syntetické účty. Klepnutím na účet zobrazíte poznámku a příklady souvztažností s barevně odlišenými stranami MD a DAL. Můžete prohledávat účetní informace pomocí standardních metod jako je vyhledání podle syntetických účtů nebo podle věcného rejstříku, ale zároveň lze filtrovat podle nejrůznějších kritérií, např. podle libovolně zadaného textu nebo kombinace textů, podle účtu a strany účtování, dle souvztažných účtů atd. Účtovou osnovu můžete přepínat mezi českým, anglickým a německým jazykem. Prohlížet můžete příklady v řádkovém přehledu nebo v detailu. Ke každému účtu je v poznámce uveden typ účtu a položka výkazu Rozvahy resp. Výkazu zisku a ztráty, pro kterou je účet definován. Každý účet a příklad je označen datem poslední změny.

Příklady si můžete zobrazit kdykoli během práce s jiným programem na Vašem počítači. Pokud je program SOWA integrován s Vaším účetním programem, můžete si přímo z něj zobrazit příklady k právě aktivnímu účtu.

Archiv

V archivu jsou uloženy všechny změny účtové osnovy i textů příkladů od roku 1995. Účty, které mají archivní položky, jsou v účetním stromu ve sbírce i v samotném archivu barevně vyznačeny. Přepínat se mezi sbírkou a archivem lze kdykoli během práce.

Revizor

Účetní revizor umožňuje rychle zkontrolovat správnost souvztažných účtů v účetním deníku. Dodávané souvztažnosti je možno doplnit vlastními souvztažnostmi, a to až v úrovni analytiky. Při kontrole více záznamů používá SOWA algoritmus, který umožňuje kontrolovat souvztažnosti i v rámci více dokladů najednou. Jsou možné tři vstupy souvztažností určených ke kontrole:

  1. ručně - požadovaná souvztažnost se vyhledá pomocí funkce Filtr.
  2. přímá kontrola účetního deníku - doklady ke kontrole jsou předávané účetním programem, do kterého je Sowa integrovaná (tzv. plugin). V účetním deníku pak stačí označit požadované doklady (např. celý měsíc) a zavolat funkci Revizora.
  3. kontrola dat zaslaných klientem - načtením účetního deníku ve formátu MS-Excel. K tomu slouží jednoduchý wizard, který vám pomůže otevřít excelovský soubor, namapovat povinná pole účetního deníku a potom provede kontrolu. Na závěr se zobrazí seznam chybných obratů, ve kterém si lze k jednotlivým účtům zobrazovat příklady souvztažností nebo celý seznam uložit do souboru.

Dokumenty MF

Jsou to Finanční zpravodaj 11-12/1/2003 a vyhláška Ministerstva financí 20100/1992 Postupy účtování pro podnikatele, aktualizované Ing.Jindrákem. Za datový obsah této části programu SOWA odpovídá firma Závěrka. Oddíl je dodáván ve formě helpu se všemi jeho možnostmi vyhledávání.

Technické informace

Vývojové a databázové prostředí

Jako vývojový nástroj byl použit objektově orientovaný jazyk Delphi. 32 bitový objektově orientovaný program pracuje v grafickém prostředí Windows 9x/NT/2000/XP/Vista.

Data jsou šifrovaně uložena v XML souboru.

Fotogalerie


tvorba www stránek, kreativní webdesign: NET-VOR | validní xhtml a CSS