Prodata - branžová řešení, software na zakázku, databázové systémy

WinFak

WinFak zahrnuje evidenci firem a osob, evidenci přijatých a vydaných faktur, vystavování a tisk fakur, dílčí faktury, evidenci nákladových středisek, dávky do účetnictví a podklady pro ČSÚ. Volitelně lze sledovat zaplacenost faktur. Součástí programu je i modul Rozpočty pro klíčování faktur se stavebními rozpočty a modul PHM pro evidenci transakcí CCS a Benzina. Program je určen pro firmy, které nemají vlastní účetní systém nebo potřebují fakturovat nezávisle na něm.

přednosti | moduly | technické informace

Přednosti

Naše know-how

První verze programu, tehdy ještě pod systémem MS-DOS, byla uvedena na trh v roce 1992. Od té doby je program soustavně upravován a vylepšován na základě požadavků našich zákazníků.

Efektivnost

Zálohové faktury lze vytvořit importem souboru objednávek. Ze zaplacených záloh lze hromadně generovat daňové doklady. Faktury lze hromadně tisknout nebo elektronicky rozesílat. Nové doklady lze vytvářet funkcí Kopie nebo ze šablon. Výstup do účetnictví se generuje pomocí dávek.

Snadné a rychlé vyhledávání

Vyhledávat lze pomocí výběrových polí a filtračního řádku. Velké možnosti poskytuje i Dotazovací režim. Lze zadat interval, výčet hodnot nebo část textu bez ohledu na malá a velká písmena.

Cizojazyčná verze

Program lze přepínat mezi českou a slovenskou verzí. Pro tisk formulářů faktur lze volit jazyk český, slovenský, německý a anglický. Faktury lze vést v tuzemské i cizí měně.

Otevřenost systému

Integrace s MS-Office, synchronizace s účetním systémem a otevřenost systému ke spolupráci s dalšími aplikacemi.

Moderní technologie

Každý přehled obsahuje funkci pro přímý výstup do MS-Excel, výstupní sestavy lze ukládat PDF, XLS, RTF, JPEG a dalších běžně používaných formátů. Tisky lze odesílat mailem nebo ukládat na disk. Součástí programu je i návrhář sestav List&Label (100 druhů etiket, 25 čárových kódů, hromadná korespondence a návrhář formulářů).

Možnost úprav na zakázku

Běžně děláme i rozsáhlé programové úpravy dle požadavků našich zákazníků.

Partnerská spolupráce

Prodejem spolupráce nekončí nýbrž začíná. Naši zákazníci jsou pro nás partneři, se kterými sdílíme jejich problémy často už druhou desítku let. Odměnou je nám pozitivní reklama a další zakázky od našich klientů.

Moduly

Číselníky

V Parametrech se nastavují údaje o firmě, texty do faktur a standardní nastavení. Seznamy obsahují celou řadu číselníků. Knihy dokladů kromě rozlišení základních typů (FV, FP) umožňují definovat více řad s různými způsoby číslování dokladů.

Firmy a Osoby

Adresář firem s evidencí osob a kontaktů (telefony, faxy, maily, www). V detailu firmy se na záložce FV resp. FP zobrazí všechny faktury této firmy.

Faktury vydané (FV)

Evidence a vystavování odběratelských faktur. Faktury mohou být evidenční (mají vyplněnou jen hlavičku) nebo s položkami. Přepínačem lze řádky faktur zobrazovat s produktem a množstvím. Všechny ceny lze uvádět v cizí měně a to včetně DPH. Faktura může být typu záloha, ke které lze po zaplacení vygenerovat daňovou zálohu. V konečné faktuře lze zálohu zadat ručně nebo připárovat daňovou zálohu. Faktury lze označit jako dílčí, program je pak automaticky sumarizuje a zobrazí na záložce Dílčí. Je možné zadat slevu nebo pozastávku. Na záložce NST program rozepíše fakturovanou částku na střediska a nákladové druhy uvedené v položkách. V tisku se automaticky přepínají k různým typům faktur příslušné šablony.

Přepínače pohledů umožňují zobrazit v řádkovém přehledu různé údaje, případně je možné si vytvořit a uložit vlastní přehled.

Faktury přijaté (FP)

Evidence dodavatelských faktur. Faktury jsou pouze evidenční (nemají položky), ale fakturovanou částku lze rozepsat na střediska a nákladové druhy na záložce NST. Cenu lze uvádět v cizí měně. Faktura může být typu záloha, daňová záloha nebo konečná faktura. Přepínače pohledů umožňují zobrazit v řádkovém přehledu různé údaje, případně je možné si vytvořit a uložit vlastní přehled. Pokud máte nesumarizovaný seznam střediskových výkonů, můžete před vlastním rozúčtováním tento seznam zapsat a vytisknout pomocí tlačítka Rozpis a poté sumarizovaně přenést do faktury.

Nákladová střediska

Přehled nákladových středisek pořízených ve fakturách vydaných a přijatých. Lze přepínat mezi přehledy Přijaté, Vydané, Interní a Klíčování.

Dávky

Vytváření dávek do účetnictví. Dávka se vytváří za zadané období a zařadí se do ní jen doklady ve stavu Potvrzeno. Lze přepínat mezi přehledy Přijaté a Vydané. Dávky lze vytisknout nebo exportovat do souboru. Stav dávky se po tisku změní na Posláno a zablokuje doklady dávky proti změnám.

Rozpočty

Vytváření rozpočtů staveb a objektů, zjišťovacích protokolů, čerpání rozpočtů a klíčování položek faktur přijatých. Stavební položky lze definovat ručně nebo importovat číselníky ASPE. Komfortní práci umožňuje strom rozpočtů a strom zjišťovacích protokolů. Rozpočty lze vkládat ručně nebo importovat ve formátu CSV ASPE. Klíčovat lze kromě FP i interní faktury. Kumulované položky lze funkcí Rozpad rozepsat na více ceníkových položek. Tisk formulářů je ve formátu MS-Excel. K dispozici jsou statistiky podle čerpání, náklady na MJ nebo podklady pro NFV.

PHM

Evidence transakcí za čerpání pohonných hmot, evidence používaných platebních karet PHM a rozúčtování nákladů podle nákladových středisek a druhů. V číselníku Karty PHM je seznam používaných platebních karet. V číselníku Produkty je seznam zboží. Záznamy se nevkládají ručně, ale importují se ze souborů CCS a Benziny, které obsahují elektronické vyúčtování čerpání. Modul obsahuje i funkci na rozúčtování karet na nákladová střediska a druhy a funkci na rozpuštění slev a poplatků.

Přehledy a statistiky

Program obsahuje celou řadu přehledů a statistik s možností zadat různé omezující podmínky. Modul Statistiky obsahuje i podklady pro vyplnění stavebních výkazů na ČSÚ (investice, opravy a subdodávky podle SKP) s výstupem do MS-Excel.

Technické informace

Vícevrstevná architektura

32 bitový objektově orientovaný program je vystavěn na bázi vícevrstevné architektury klient/server. Aplikace pracuje lokálně nebo síťově v grafickém prostředí Windows 9x/NT/2000/XP/Vista.

Vývojové a databázové prostředí

Jako vývojový nástroj byl použit objektově orientovaný jazyk PowerBuilder firmy Sybase. Program je navržen jako MDI aplikace (obdobně jako např. MS-Word). Pomocí příkazů v menu nebo ikon je možno otevřít několik úloh (oken) současně a poté se mezi nimi přepínat. Při práci se záznamy v aktivním okně se lze přepínat mezi řádkovým přehledem a detailem.

Data jsou uložena v relační databázi Microsoft Access.


tvorba www stránek, kreativní webdesign: NET-VOR | validní xhtml a CSS