Prodata - branžová řešení, software na zakázku, databázové systémy

AboMarket

Řada vydavatelství deleguje činnosti spojené s předplatitelským servisem distribučním firmám. Tím se sice na jedné straně oprostí od pracné rutinní činnosti, na straně druhé ale ztratí online přístup k aktuálním informacím o svých abonentech. AboMarket pomáhá tuto nevýhodu eliminovat. Program importuje a synchronizuje adresy a obchodní případy zasílané distribuční firmou do firemní databáze, se kterou pak pracovníci vydavatele mohou aktivně pracovat. Vedle vyhledávání a filtrace informací o abonentech lze připravovat reklamní kampaně a zaznamenávat odezvu zákazníků. Webová nadstavba AboAnalytik prezentuje data v podobě statistik a grafů. Program Deduplicator pak umožňuje porovnávat adresy z různých cizích zdrojů s databází abonentů, vyhodnocovat duplicity a očištěná data dále importovat nebo využít pro direct marketing.

přednosti | moduly | technické informace

Přednosti

Naše know-how

Naše firma se věnuje mediální sféře již od roku 1993. Program je soustavně upravován a vylepšován na základě požadavků našich zákazníků.

Efektivnost

Import a synchronizace probíhá v pravidelných periodách zpravidla 1x týdně, zpracovat lze i více souborů naráz. Záznamy lze filtrovat podle libovolných údajů. Vybrané adresy se označí a zařadí do kampaně hromadně.

Výkonnost a zabezpečení dat

Data jsou uložena ve vysoce výkonné relační databází MS-SQL server. Ochrana proti neoprávněnému přístupu je řešena přístupovými právy uživatelů na úrovni databáze. Transakční zpracování a referenční integrita databáze zabezpečují správnost dat.

Otevřenost systému

Integrace s MS-Office, synchronizace s předplatitelskou databází a otevřenost systému ke spolupráci s dalšími aplikacemi, především s CRM systémy. V současné době je připravena synchronizace se systémem Sprinx CRM firmy Sprinx.

Marketingové a analytické nástroje

Vedení a vyhodnocování marketingových kampaní. Webové statistiky a grafy. Firemní analýza pomocí rozborových kódů. Deduplikace a standardizace adres.

Uživatelské nástroje přizpůsobení

Součástí programu je návrhář sestav List&Label (100 druhů etiket, 25 čárových kódů, hromadná korespondence a návrhář formulářů). Definované přehledy umožňují vytváření vlastních parametrizovaných přehledů pomocí jazyka SQL.

Moderní technologie

Každý přehled obsahuje funkci pro přímý výstup do MS-Excel, webové reporty lze ukládat do PDF a dalších formátů a odesílat mailem. Na vyžádání lze připravit exporty do uživatelských formulářů v MS-Excel nebo kontingenčních tabulek.

Možnost úprav na zakázku

Běžně děláme i rozsáhlé programové úpravy dle požadavků našich zákazníků.

Partnerská spolupráce

Prodejem spolupráce nekončí nýbrž začíná. Naši zákazníci jsou pro nás partneři, se kterými sdílíme jejich problémy často už druhou desítku let. Odměnou je nám pozitivní reklama a další zakázky od našich klientů.

Moduly

Číselníky

V Parametrech se nastavují údaje o firmě. Číselníky Titulů, Akcí a Zdrojů objednávek se synchronizují s databází distributora. Skupinou titulů lze rozdělit tituly do skupin a nastavit oprávnění přístupu různým uživatelům.

Adresář předplatitelů

V adresáři jsou uloženy všechny adresy plátců i příjemců, jejich kontaktní a další údaje. Poklepáním na záznamu se zobrazí všechny obchodní případy, v nichž je abonent jako plátce nebo příjemce. Pro rychlé vyhledání slouží výběrová pole, složitější dotazy lze zadávat pomocí filtračního řádku. Pomocí rozborového pole lze rozčlenit adresy na libovolný počet skupin a pak s nimi dále pracovat.

Obchodní případy (objednávky)

Evidence objednávek s informacemi o plátci a příjemci, titulu, typu předplatného, způsobu platby, délce trvání předplatného, ceně a počtu kusů, fakturaci a platbě. Pro rychlé vyhledání slouží výběrová pole, složitější dotazy lze zadávat pomocí filtračního řádku. Rychlá statistika ukáže počet kusů a zaplacených peněz. Pomocí rozborového pole lze rozčlenit objednávky do skupin a pak s nimi dále pracovat. Na záložce Akce je evidován seznam akcí.

Kampaně

V modulu definujete jednotlivé kampaně. Do nich lze uložit jakýkoli seznam záznamů v adresáři nebo definovaný přehled. K záznamům se zapisují reakce osloveného abonenta a eviduje se stav (přijato, odmítnuto, nedohledáno...). Ukončené kampaně pak lze dále vyhodnocovat.

Tiskové výstupy

Výstupy ve formě přehledů, statistik nebo grafů jsou řešeny pomocí webové nadstavby AboAnalytik.

Deduplikace dat

K aplikaci je dodáván i unikátní program Deduplicator, s jehož pomocí je možné otevřít libovolný soubor adres ve formátu MS-Excel, namapovat povinná pole a provést sofistikovanou deduplikaci a standardizaci dat, tedy porovnání adres dle různých kritérií na adresář firemní databáze. Funkce Analýza a Detekce označí duplicity, které pak vyhodnotíte Semaforem. Očištěné adresy buď importujete do firemní databáze nebo rovnou použijete pro direct marketing.

Technické informace

Vícevrstevná architektura

32 bitový objektově orientovaný program je vystavěn na bázi vícevrstevné architektury klient/server. Aplikace pracuje lokálně nebo síťově v grafickém prostředí Windows 9x/NT/2000/XP/Vista.

Vývojové a databázové prostředí

Jako vývojový nástroj byl použit objektově orientovaný jazyk PowerBuilder firmy Sybase. Program je navržen jako MDI aplikace (obdobně jako např. MS-Word). Pomocí příkazů v menu nebo ikon je možno otevřít několik úloh (oken) současně a poté se mezi nimi přepínat. Při práci se záznamy v aktivním okně se lze přepínat mezi řádkovým přehledem, detailem a dotazovacím režimem.

Data jsou uložena v relační databázi Microsoft SQL Server 2005. Jedná se o dostatečně robustní databázový server, který pro potřeby této aplikace vyhovuje z hlediska dostatečné rezervy v počtu současně pracujících uživatelů i z hlediska velikosti datové základny. Lze použít i zdarma dostupnou verzi Express Edition.

Webové reporty jsou vytvořeny službou Reporting Services, která je součástí Microsoft SQL Serveru. K provozování této služby je zapotřebí Microsoft .NET Framework 2.0, IIS server verze 5.0 a vyšší a prohlížeč Internet Explorer verze 6 a vyšší.


tvorba www stránek, kreativní webdesign: NET-VOR | validní xhtml a CSS