Prodata - branžová řešení, software na zakázku, databázové systémy

Kinoinzerce

Kinoinzerce je systém evidence a fakturace inzerce určený pro mediální zastoupení kin a multiplexů. Program obsáhne celý záběr činnosti spojené s prodejem tohoto typu reklamního prostoru (OnScreen + OffScreen) - cenové kalkulace, objednávky klientů, spotlisty reklamních spotů, fakturace klientovi ve formě zálohových i vydaných faktur, vyhodnocování dosažených objemů ve formě statistických a přehledových sestav a výkazů.

přednosti | moduly | technické informace

Přednosti

Naše know-how

Naše firma se věnuje mediální sféře již od roku 1993. První verze programu byla uvedena na trh v roce 2003 a od té doby jsou každý rok vydávány nové verze s další funkčností.

Efektivnost

Celá řada činností probíhá hromadně a automatizovaně, např. hromadné zakládání objednávek, automatický výpočet přirážek, slev, provizí a cen dle ceníku a smluvních podmínek a další.

Výkonnost a zabezpečení dat

Data jsou uložena ve vysoce výkonné relační databází MS-SQL server. Ochrana proti neoprávněnému přístupu je řešena přístupovými právy uživatelů na úrovni databáze. Transakční zpracování a referenční integrita databáze zabezpečují správnost dat.

Otevřenost systému

Integrace s MS-Office, synchronizace s účetním systémem a otevřenost systému ke spolupráci s dalšími aplikacemi.

Cizojazyčné formuláře

Vybrané formuláře jsou v anglickém jazyce, objednávky a faktury lze přepočítat na cizí měny.

Marketingové a analytické nástroje

Řada statistik inzerce, fakturace a porovnání v čase. Možnost zadání podmínek dle základních položek. Export všech výstupů do Excelu a případné následné zpracování pomocí kontingenčních tabulek.

Uživatelské nástroje přizpůsobení

Součástí programu je návrhář sestav List&Label (100 druhů etiket, 25 čárových kódů, hromadná korespondence a návrhář formulářů).

Moderní technologie

Každý přehled obsahuje funkci pro přímý výstup do MS-Excel, výstupní sestavy lze ukládat do PDF a dalších formátů a odesílat mailem. Na vyžádání lze připravit exporty do uživatelských formulářů v MS-Excel nebo kontingenčních tabulek. Program umožňuje přímé odesílání faxů (potvrzení objednávek, atd.).

Možnost úprav na zakázku

Běžně děláme i rozsáhlé programové úpravy dle požadavků našich zákazníků.

Partnerská spolupráce

Prodejem spolupráce nekončí nýbrž začíná. Naši zákazníci jsou pro nás partneři, se kterými sdílíme jejich problémy často už druhou desítku let. Odměnou je nám pozitivní reklama a další zakázky od našich klientů.

Moduly

Firmy

Evidence mediálních agentur, přímých klientů, inzerentů, studií a ostatních firem. Evidence osob s vazbou na firmy. Okamžité přehledy objednávek, inzerce a fakturace dané firmy. Rozborové pole pro pozdější analýzy. Pro mediální agentury můžete zakládat smluvní podmínky na klienty a rámcové smlouvy na jednotlivá média nebo inzerenty.

Média

Neomezený počet vlastních médií s možností zařazení do různých skupin. Pro každé médium lze vést více období ceníků a technických podmínek. Období, po které firma zastupuje dané médium je možno časově omezit.

Ceníky

Pro každé médium je možné vést více období a jim odpovídající cenové údaje základních tarifů. Tyto základní tarify lze vést pro OnScreen i OffScreen reklamní aktivity dle vlastních kódů a uskupení médií do balíků.

Smluvní podmínky

Písemné i ústní smluvní podmínky klientů. Stanovení agenturní provize a bonusů, definice standardních platebních podmínek, rámcové smlouvy na jednotlivé inzerenty.

Kalkulace

Kalkulace slouží pro rychlý výpočet předběžné ceny reklamního prostoru. Kalkulaci lze odeslat klientovi mailem ve formě výstupu do Excelu nebo jako tiskovou sestavu uloženou do tvaru PDF. Potvrzením kalkulace ze strany klienta vzniká objednávka.

Objednávky

Jsou kalkulace potvrzené ze strany klienta. Pro klienta můžete tisknout několik typů potvrzení objednávky. Pod objednávkou se dále evidují zálohy, faktury, služby a dofakturace (podklady pro vystavení vrubopisů, dobropisů a bonusů). Pomocí dalších položek můžete následně analyzovat reklamní prostor z více hledisek.

Inzerce

Je to evidence realizace inzerce v rámci objednávky v jednotlivých médiích. Inzerce je typu OnScreen nebo OffScreen a každý z těchto typů má různé postupy zadávání a následného zpracování s ohledem na jejich odlišnosti. Program na základě cenových údajů dopočte základní cenu, kterou je možno následně změnit. Dodatečně lze hromadně i ručně vkládat nebo změnit přirážky a slevy. Inzerce typu OnScreen se zadává pomocí kinotýdnů nebo kinodnů. Inzerce typu OffScreen se zadává pomocí období. Z inzerátu lze vygenerovat zálohu a fakturu.

Fakturace

Faktury na klienta je možno vytvářet pro různá období (kinotýdny, měsíce, celé objednávky). Do jedné faktury je možno sloučit více médií. Kromě inzerce můžete fakturovat i služby, což jsou různé položky neinzertního charakteru. Předem lze vystavit zálohové (proforma) faktury. K vystavené faktuře pak můžete generovat vrubopisy, dobropisy a bonusy. Součástí fakturace je i transfer faktur do účetnictví.

Statistiky, přehledy, srovnávací sestavy

Celá řada statistik, přehledů a grafů. Obraty inzerce za období podle klientů, médií, zastoupení, produktů, fakturace dle klientů a médií a další. Rychlé srovnání dle měsíců, kvartálů nebo kalendářních roků.

Technické informace

Vícevrstevná architektura

32 bitový objektově orientovaný program je vystavěn na bázi vícevrstevné architektury klient/server. Aplikace pracuje lokálně nebo síťově v grafickém prostředí Windows 9x/NT/2000/XP/Vista.

Vývojové a databázové prostředí

Vývojové a databázové prostředí Jako vývojový nástroj byl použit objektově orientovaný jazyk PowerBuilder firmy Sybase. Program je navržen jako MDI aplikace (obdobně jako např. MS-Word). Pomocí příkazů v menu nebo ikon je možno otevřít několik úloh (oken) současně a poté se mezi nimi přepínat. Při práci se záznamy v aktivním okně se lze přepínat mezi řádkovým přehledem, detailem a dotazovacím režimem.

Data jsou uložena v relační databázi MS SQL server. Jedná se o dostatečně robustní databázový server, který pro potřeby této aplikace vyhovuje z hlediska dostatečné rezervy v počtu současně pracujících uživatelů i z hlediska velikosti datové základny.


tvorba www stránek, kreativní webdesign: NET-VOR | validní xhtml a CSS