Prodata - branžová řešení, software na zakázku, databázové systémy

Podnikový reporting

Podnikový reporting slouží k podpoře rozhodování na všech organizačních stupních firmy, ať už je to produktový management, marketing, obchodní oddělení, lidské zdroje nebo finance. Vedle datových skladů a OLAP analýz patří do platformy nazývané business intelligence. Reporting se vytváří na míru dle požadavků zákazníka. Vstupní data lze čerpat z různých podnikových databází (ekonomické agendy, provozní systémy). Výstupem je přehled, statistika, graf nebo kontingenční tabulka, případně export do různých formátů. Webové reporty lze publikovat v podnikovém intranetu nebo na internetu. Kromě přímého zobrazení v internetovém prohlížeči lze reporty volat jako web servis, doručovat mailem nebo ukládat na FTP podle nastaveného časového plánu.

přednosti | moduly | technické informace

Přednosti

Naše know-how

Naše firma se věnuje ekonomickým a mediálním aplikacím již od roku 1993. V oblasti podnikového reportingu jsme realizovali už celou řadu projektů.

Výkonnost a zabezpečení dat

Reporty jsou uloženy ve vysoce výkonné relační databází MS SQL server. Ochrana proti neoprávněnému přístupu je řešena přístupovými právy uživatelů na úrovni složek nebo jednotlivých reportů.

Otevřenost systému

Data mohou být čerpána z mnoha heterogenních databází. Integrace s MS-Office umožňuje vytvářet reporty jako kontingenční tabulky. Všechny výstupy lze exportovat do MS-Excel, PDF, XML, HTML, CSV, TIFF a dalších formátů.

Interaktivní reporty

Na rozdíl od statických reportů mohou interaktivní reporty obsahovat např. kontingenční tabulky, mapovou navigaci nebo odkazy na webové stránky. Významnou předností těchto reportů je i možnost jejich parametrizace.

Dashboardy

Reporty lze volat buď zadáním jejich http adresy nebo jako web servis. To umožňuje vytvářet jednoduché dashboardy (tzv. palubní desky), kde různé skupiny uživatelů mají k dispozici pouze svoje reporty. Tak např. prodejce nevidí reporty určené pro vyšší management a naopak.

B2B a B2C

Podniky mohou webové reporty používat nejenom v rámci svého intranetu, ale i jako B2B (bussiness-to-bussiness) nebo B2C (bussiness-to-consumer) aplikace. Jde např. o zasílání informací obchodním partnerům nebo objednávek a faktur zákazníkům

Administrace reportů

Součástí plné verze MS SQL Serveru je i Report manager, nástroj, který umožňuje pohodlně organizovat reporty do skupin, definovat datové zdroje, vytvářet přístupové role a oprávnění uživatelům, importovat nové verze reportů zaslané dodavatelem a nastavovat subskripci pro jejich doručování.

Moduly

Požadavky na podnikový reporting jsou u každé organizace značně rozdílné. Neexistuje proto žádná „hotová“ aplikace, ale každé řešení se vyrábí na míru přesně podle zadání zákazníka.

Odborné znalosti v oblasti podnikového reportingu

Technické informace

Webové reporty vytváříme službou Reporting Services, která je součástí Microsoft SQL Serveru. K provozování této služby není zapotřebí nákup žádného dalšího software, všechny níže uvedené komponenty jsou zdarma nebo součástí operačního systému Windows:


tvorba www stránek, kreativní webdesign: NET-VOR | validní xhtml a CSS