Prodata Prodata Branžová řešení, software na zakázku

O nás

Historie firmy

Firma Prodata Praha, spol. s r.o. byla založena 1. 12. 1991 a ze začátku byla orientována převážně na německý trh. Od roku 1994 jsme začali vyvíjet software pro média. Postupně byly realizovány projekty Mediálka (systém inzerce pro mediální agentury), ASP (předplatné pro periodika), Média IQ (systém inzerce pro vydavatelstvích a mediální zastoupení) a Kinoinzerce (kinoreklama). Vyvíjeli jsme i řadu ekonomických agend a speciálních aplikací, například účetnictví, sklady, evidence auditorů, sbírka účetních souvztažností a další.


Od roku 1995 se zabýváme vývojem specializovaného software pro cytologické a histopatologické laboratoře. Základem je laboratorní informační systém WinZis, který dále upravujeme dle požadavků našich zákazníků. V současné době ho v ČR používají největší soukromé laboratoře a FÚP FN Hradec Králové. LIS doplňují aplikace Genetika a Laborka.


Jsme integračním partnerem firmy Asseco (ERP systém Hélios Orange) a partnerem firmy Roche.


Vedle obecných řešení kontinuálně pracujeme i na zakázkách pro tuzemské a zahraniční společnosti, především z oblasti automobilového a stavebního průmyslu.


Modul

Know-how

Databázové systémy architektury klient/server pro MS Windows, vyvíjené v programovacích jazycích PowerBuilder, C# a Java, ve spojení s databázemi MS SQL server, Sybase a MS-Access

Internetové a intranetové aplikace pro MS Windows vyvíjené v jazyce C#

Rozsáhlé databázové systémy na mainframe počítačích firmy IBM v prostředí MVS, TSO, JCL, PL/1, REXX, IMS, DB2, ERWIN, CASE 4.0. Decentrální znalosti: Java, EJB, JSP, SAP, DB2-Connect