Prodata Prodata Branžová řešení, software na zakázku

Program - zdravotnictví

MolGen

Samostatná aplikace pro zpracování vyšetření molekulární genetiky, která je úzce provázána s LIS Winzis. Ve Winzisu se v bioptickém vyšetření založí vnitřní požadavek a vygeneruje se z něj molekulární vyšetření. To se pak zobrazí v Molgenu, kde se zpracuje a sestaví se výsledek. Vyšetření se pak standardním způsobem vytiskne a vyúčtuje ve Winzisu.

Základní moduly

Číselníky

Klinici, Personál, Typy vyšetření, Seznamy, číselníky VZP a další.

Evidence genů

Seznam genů, pro které se definují povolené metody, výsledky a varianty.

Evidence metod

Seznam používaných metod včetně izolačních metod

Provedení metod

Jednotlivé běhy provedení metod a odečet vzorků. Výsledek je možné generovat do pracovních listů ve formátu MS-Excel.

Kartotéka vyšetření MG

Evidence genetických typů vyšetření. Vyšetření obsahuje použité geny a metody a výsledky provedení. Sestavený výsledek se pak tiskne ve Winzisu.