Prodata Prodata Branžová řešení, software na zakázku

Modul - zdravotnictví

Evidence LPZ

Modul Evidence LPZ slouží k zakládání listů zemřelého a jejich exportu na ÚZIS. Listy z NISu se zakládají na základě zaslané žádanky, externí listy se pořizují ručně. Tisk formuláře LPZ se v této evidenci neřeší.

Uzavřené LPZ se exportují ve formátu XML DASTA4. Odeslání XML souborů na ÚZIS provádí pověření pracovníci v portále ÚZIS.

Formulář v programu vypadá podobně jako papírový formulář LPZ, ale obsahuje jen údaje, které se odesílají na ÚZIS. Je rozdělený na 4 záložky (Část A, list 1 je vzhledem k velikosti rozdělen na 2 záložky)

Záložky- Prohlídka 1 – Část A, list 1 – prohlídka: ÚZIS ČR, kopie do dokumentace PZS

- Prohlídka 2 – Část A, list 1 – prohlídka: ÚZIS ČR, kopie do dokumentace PZS

- Matrika – Část B1: Matriční úřad

- Pitva - Část A, list 2 - pitva: ÚZIS ČR, kopie do dokumentace PZS

- Protokol – seznam zjištěných chyb

- Stavy, XML – protokolování změn stavů a exportů XML

Modul provádí automaticky celou řadu kontrol včetně vazeb mezi údaji, a to vždy při otevření formuláře a při jeho uložení. V případě nalezení chyby se stav LPZ automaticky přepne na Chyba. Všechny nalezené chyby se zobrazí na záložce Protokol.