Prodata Prodata Branžová řešení, software na zakázku

Program - zdravotnictví

LIS WinZis

LIS WinZis je laboratorní systém evidence a vyúčtování cytologických, histologických a patologických vyšetření, určený pro bioptické a cytologické laboratoře. Program pokrývá všechny činnosti laboratoře – pořízení žádanky, odečet vyšetření, zapsání nálezu, tisk výsledkového listu, zaslání klinikovi v elektronické podobě, fakturace a vyúčtování pro pojišťovny. Screeningová vyšetření se zasílají do IBA MU, onkologická hlášení na ÚZIS.


Víte, že...

Naše know-how

První verze programu, tehdy ještě pod systémem MS-DOS, byla uvedena na trh v roce 1993. Od té doby je program soustavně upravován a vylepšován na základě požadavků našich zákazníků.


Možnost úprav na zakázku

Běžně děláme i rozsáhlé programové úpravy dle požadavků našich zákazníků.


Partnerská spolupráce

Prodejem spolupráce nekončí, nýbrž začíná. Naši zákazníci jsou pro nás partneři, se kterými sdílíme jejich problémy často už druhou desítku let. Odměnou je nám pozitivní reklama a další zakázky od našich klientů.


Základní moduly WinZis

Číselníky

Klinici, Personál, Typy vyšetření, Pojišťovny, Seznamy, číselníky VZP a ÚZIS a další.

Kartotéka vyšetření

Evidence všech typů vyšetření. V kartotéce je možné sofistikované vyhledávání vyšetření za všechny roky, zápis pomocí speciálních formulářů, vkládání standardních textů pomocí zkratek, hromadné nebo svozové tisky a automatizované odesílání výsledků klinikům ve formátu XML.
Vyšetření postupně prochází stavy, které nastavuje program automaticky, od pořízení hlavičky až po uvolnění.
Ve vyšetření se automaticky zobrazují skeny žádanek a je možné připojit obrázky a digitální fotografie.
K vyšetřením lze zaznamenávat telefonickou komunikaci, tisknout dopisy a ukládat interní nálezy. Lze zapsat neomezený počet dodatečných sdělení, vyšetření se pak automaticky znovu vytiskne a elektronicky odešle klinikovi.

Tisky, statistiky a srovnávací sestavy

Celá řada přehledů a statistik s možností zadat různé omezující podmínky. Uživatelsky lze vytvářet tzv. definované sestavy. Každý přehled obsahuje i export do MS-Excel.
Tisk výsledkového listu je realizován přes generátor tisků, který umožňuje vytvářet tiskové předlohy na míru. Tisk se automaticky přepíná mezi formáty A4 a A5.

Konzultace

Evidence konzultací přijatých, konzultací odeslaných a externích vyšetření s možností tisku dopisů.

Slovník

Slovník je určen ke kontrole textu obsaženého v klinickém a vlastním nálezu.

Moduly WinZis

Vyúčtování pro pojišťovny

Kontrola vyšetření z hlediska účtování, VZP kontrola seznamu RČ, kontrola frekvenčních omezení, dodatečné účtování pomocí poukazů a hromadné vytváření dávek.

Fakturace

Hromadné generování faktur na samoplátce a vystavování dobropisů.

Neshody

Strukturovaný zápis neshod a přesné statistiky podle typů a pracovišť.

Další evidence a moduly

Aplikace obsahuje řadu dalších evidencí, například Cervix, Elektronické žádanky, Chybné průvodky a Urgence.
Další moduly lze dokoupit, například NOR, LPZ, Studie a Kryokonzervaci.

Generátor tisků List&Label

Návrhář sestav List&Label je součástí aplikace a umožňuje uživatelské úpravy tisků (100 druhů etiket, 25 čárových kódů, hromadná korespondence a návrhář formulářů).

WinZis - Technické informace

Vícevrstevná architektura

32 bitový objektově orientovaný program je vystavěn na bázi vícevrstevné architektury klient/server. Aplikace pracuje lokálně nebo síťově v grafickém prostředí Windows XP a vyšším.

technické informace

Vývojové a databázové prostředí

Jako vývojový nástroj byl použit objektově orientovaný jazyk PowerBuilder firmy Sybase. Program je navržen jako MDI aplikace (obdobně jako např. MS-Word). Pomocí příkazů v menu nebo ikon je možno otevřít několik úloh (oken) současně a poté se mezi nimi přepínat. Při práci se záznamy v aktivním okně se lze přepínat mezi řádkovým přehledem, detailem a dotazovacím režimem.

Data jsou uložena v relační databázi MS SQL Server firmy Microsoft. Jedná se o dostatečně robustní databázový server, který pro potřeby této aplikace vyhovuje z hlediska dostatečné rezervy v počtu současně pracujících uživatelů i z hlediska velikosti datové základny.