Prodata Prodata Branžová řešení, software na zakázku

Program - zdravotnictví

Trekování

Evidence vzorků, bloků a skel spojená s tiskem čárových kódů. Pomocí snímání čárových kódů se sleduje pohyb materiálu celou laboratoří. Čárové kódy se tisknou na žádanky a materiál.

- Machine readable – 1D nebo 2D kód
- Human readable – lidsky čitelný formát čísla

Víte, že...

Úlohy

Trekování cytologií a histologií jsou dvě samostatné úlohy. Zatímco v cytologiích se tisknou etiketky na skla a žádanku, v histologiích se postupně eviduje a potiskuje všechen materiál – vzorky, bloky a skla. K tisku štítků se používají tiskárny Zebra.


Proces zpracování bývá v každé laboratoři jiný a proto se zpravidla upravuje na míru potřebám zařízení.