Prodata Prodata Branžová řešení, software na zakázku

Produkty - zdravotnictví

LIS WinZis

Informační systém pro cytologické a histopatologické laboratoře

MolGen

Samostatná aplikace pro zpracování vyšetření molekulární genetiky

Laborka

Skladová evidence laboratorních látek.

Komunikace

Komunikace s přístroji COBAS, Ventana nebo Panther pomocí zpráv ve formátu HL7.

Imuno

Aparát na objednávání imuno vyšetření lékařem.

E-žádanky

Příjem elektronických žádanek.

Studie

Evidence studií.

Neshody

Vedení evidence neshod.

Cervix

Strukturovaný zápis screeningu karcinomu děložního hrdla a export do IBA MU

NOR

Zápis a odesílání onkologických hlášení na ÚZIS.

Konzultace

Evidence přijatých a odeslaných konzultací.

Trekování

Sledování průchodu materiálu laboratoří spojené s tiskem čárových kódů.

LPZ

Zápis listů o prohlídce zemřelého a jejich export na ÚZIS.

Kryokonzervace

Evidence kryotub DNA a RNA.

Svozy

Hromadný tisk a distribuce výsledků vyšetření.