Prodata Prodata Branžová řešení, software na zakázku

Modul - zdravotnictví

NOR

Modul pro strukturované zpracování onkologických hlášení pro Národní onkologický ústav (dále NOR) v LIS Winzis, Vyplněné hlášení se tiskne na výsledkovém listu a automatizovaně se odesílá do NOR.
Součástí modulu je i služba pro zasílání elektronických výsledků ve formátu XML DASTA4 na ÚZIS a přenesení výsledků první a druhé validace z ÚZIS do LIS.

Víte, že...

Číselníky

Seznam onkologických Dg. a číselníky dodávané NOR.

Zápis onkologického hlášení

Formulář pro zápis onko hlášení je přístupný v detailu vyšetření a v uvolňovací obrazovce. Může ho vyplnit buď lékař, nebo administrativa podle diktátu. Onkologické údaje je možné přidat do tisku výsledkového listu a do XML pro klinika. Vyšetření nelze uzavřít, pokud obsahuje onkologickou diagnózu a hlášení není vyplněné.

Obrázek: Aparát urgencí hlídá neodeslaná hlášení a hlášení vrácená z UZIS s chybou.