Prodata Prodata Branžová řešení, software na zakázku

Program - zdravotnictví

Imuno

Modul pro evidenci protilátek a objednávání imuno vyšetření lékařem. Protilátky jsou členěné na jednotlivé panely, které mají strukturu požadovanou z hlediska objednávajících lékařů.

Proces zpracování bývá v každé laboratoři jiný a proto se zpravidla upravuje na míru potřebám zařízení.

Výhody programu

Panely pro lékaře

Definice panelů pro lékaře kategorizuje jednotlivé protilátky do více skupin dle typů vyšetření a umožňuje tak rychlejší orientaci lékaře.

Panely jsou rozčleněné do dvou úrovní:

- Panely 1. úrovně – seznam základních panelů, každá položka obsahuje panely 2.úrovně

- Panely 2. úrovně – seznam panelů patřících do panelu 1.úrovně, každá položka obsahuje seznam příslušných protilátek

- Přehled protilátek daného panelu – seznam protilátek zařazených do panelu 2.úrovně

Objednávky protilátek

Lékař ve vyšetření vidí historii objednávek a pomocí panelů a seznamu protilátek zakládá nové objednávky.

Zpracování v laboratoři

Laborantka si v přehledu objednávek vyfiltruje ty, které jsou ve stavu Vytvořeno a Převzato. Objednávky si postupně vytiskne a zpracuje.