Prodata Prodata Branžová řešení, software na zakázku

Modul - zdravotnictví

Komunikace s přístroji

Winzis komunikuje s přístroji pomocí protokolu HL7. Software přístroje zasílá zprávy, které obsahují výsledky testů a výsledky vzorků jednotlivých vyšetření.

Přístroje

COBAS, Panther

Přístroje na diagnostikování a screening HPV viru. V číselníku Závěry cytologie jsou definovány závěry HPV. Komunikace je realizována pomocí konektoru UltraPortListener, který běží na serveru a poslouchá na příslušném portu TCPIP, zkontroluje formální správnost došlých zpráv a ty pak ukládá ve formátu TXT do definovaného adresáře. Winzis tyto textové soubory importuje, zpracuje a výsledky vzorků zapíše do příslušných vyšetření.

Ventana

Venatana firmy Roche je přístroj pro barvení imuno – histochemických preparátů. Komunikace probíhá zprostředkovaně přes komunikační software VIP firmy Roche. Winzis importuje z Ventany seznam protokolů. Laborantka pro vyšetření navolí příslušné protilátky, program si z Ventany vyžádá tzv. keycode a ten vytiskne na štítek s čárovým kódem, který umí Ventana zpracovat.

Vantage

Vantage firmy Roche je systém řízení pracovních procesů a sledování pohybu vzorků v histopatologické laboratoři. Celý proces začíná ve Winzisu, kde se pořídí hlavičky vyšetření a na příkrajárně se založí vzorky, bloky a skla. Vytisknou se štítky s čárovým kódem na žádanku a vzorky a zároveň se pošle kompletní informace o pacientovi a materiálu do Vantage. Tam pak probíhá další práce s bloky a skly a komunikace s Ventanou.